Книжечки з історії для дітей з сіл

Багато проблем, котрі дестабілізують ситуацію в Україні, спричинені низькою обізнаністю людей у тому, що є Україна і за що її любити. Фактично, за роки незалежності Україна так і не стала для багатьох людей конкретною країною, яку їм є за що любити, а лишається чимось незрозумілим і абстрактним. Росія, яка впродовж багатьох років веде впевнену і активну інформаційну кампанію, є куди ближчою і зрозумілішою для людей, котрі потрапляють у зону її культурного впливу.

У багатьох регіонах, віддалених від центру, спостерігається практично повна відсутність української преси і телебачення, українських культурних ініціатив та українських книгарень. Бібліотечні фонди багато років не оновлювалися (це при тому, що за браком книгарень у селах і крихітних містечках бібліотеки і досі є актуальними культурними осередками). Таким чином, молоде покоління не має культурологічного базису для того, аби усвідомлювати самоцінність України. Звідси виникають сепаратистські настрої, зокрема у молоді.

І саме через таку ситуацію люди є вразливими до російської пропаганди, зокрема, до історичних міфів про недоцільність існування такої держави, як Україна, про не-самобутність такої мови, як українська і про неприналежність певних територій до України. Фактично, історичні міфи оправдовують імперські амбіції Російської Федерації і її загарбницьку політику.

Наш проект спрямовано на подолання цієї ситуації, зокрема, руйнування історичних міфів, та пропонування питомо української історичної парадигми. Нашим проектом ми хочемо запропонувати поколінню, що підростає, базове бачення історії України, вільне від політичної заанґажованості та псевдонаукових пропагандистських міфів.

Таким чином, наш проект спрямовано на подолання дестабілізуючих чинників на сході країни, таких, як історична заанґажованість, неправильне трактування історії.

knyzhky_z_istorii2Наш проект полягає у випуску простих за формою і змістом книжечок, які доступні для сприйняття дітьми молодшого та середнього віку. У співпраці із профільними організаціями (наприклад, проектом «100 000 книжок для сільських бібліотек» Фундації Дарини Жолдак), ми безкоштовно розповсюджуємо книжки по регіонах, забезпечуючи дитячою історичною літературою сільські, дитячі та шкільні бібліотеки. Близько 700 примірників книжок про Українську повстанську армію було розповсюджено у Донецькій і Луганській областях в рамках проекту «Відкривай Україну» від благодійної організації «Благодійний Фонд «З країни в Україну». Всього за 2014-2015 рік було випущено 5 найменувань книжок загальним накладом у 7 000 примірників, з них 2000 примірників вже сягнули свого адресата.

Ми плануємо випуск 5 найменувань книжечок з історії України, що доповнять 5 уже випущених нашою ініціативою впродовж 2014-2015 років. Ми вже опублікували такі дитячі книжечки, як: «Давні слов’яни», «Жінки в історії України» (за підтримки Фонду ім..Генріха Бьолля), «Велике князівство Литовське», «Доба Козаччини», «Українська повстанська армія». На черзі такі книжки, як: «Київська Русь», «Українські повстанські рухи: опришки і гайдамаки», «Історія Криму», «Радянська доба», «Історія репресій в Україні за часів СРСР».