Публічна оферта для користувачів веб-ресурсу неприбуткової громадської організації «STUDENA»

1. Предметом цього договору є відносини між веб-ресурсом http://studena.org/ та Користувачем, який користується сервісами веб-ресурсу.

2. Користувачем визнається будь-яка фізична особа, яка здійснює доступ до веб-ресурсу за допомогою мережі Інтернет. Ця Угода стає дійсною з Користувачем при вході на веб-ресурсу. Подальше використання веб-ресурсу є підтвердженням згоди Користувача з умовами цієї Угоди. Використання Користувачем веб-ресурсу, будь-яких його послуг, означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди і беззастережне прийняття його умов.

3. Адміністратор залишає за собою право на свій розсуд змінювати Угоду в будь-який час без спеціального попереднього і/або подальшого повідомлення Користувача.

4. Продовження використання Користувачем веб-ресурсу після будь-яких змін Угоди передбачає згоду Користувача з такими змінами.

5. Адміністратор надає Користувачеві доступ до веб-ресурсу з основною метою надання Користувачу доступу до модулів електронного врядування (далі – Контент). Доступ до Контенту на веб-ресурсі надається Користувачам виключно для некомерційного використання.

6. Доступ до веб-ресурсу і Контенту надається в такому вигляді, в якому його бачить Користувач, і Адміністратор не гарантує відповідність послуг, що надаються очікуванням Користувача.

7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може, на свій розсуд і без спеціального повідомлення Користувача, змінювати набір Контенту та/або функціонал веб-ресурсу.

8. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор не гарантує безпомилкову та безперебійну роботу веб-ресурсу і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві технічними несправністю апаратного або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

9. Користувач погоджується з використанням Адміністратором персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи веб-ресурсу, надання Користувачу послуг доступу до Контенту, а також інформаційного обслуговування Користувача.

10. Користувач погоджується на отримання повідомлень від Адміністратора на вказану Користувачем при реєстрації адресу електронної пошти.

11. Адміністратор зобов’язується не розкривати інформацію про Користувача третім особам без згоди Користувача. Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності веб-ресурсу.

12. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до веб-ресурсу або до окремих послуг веб-ресурсу, в тому числі, але не виключно, у разі порушення Користувачем цієї Угоди та/або чинного законодавства.

З повагою, неприбуткова громадська організація «STUDENA»